Aktualności

2014.04.10. Konferencja w Poznaniu

ALFASEAL Systemy OGNIOCHRONNE

Tomasz CYBULA (Dyrektor Generalny ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.) prowadził wykład na konferencji:

BADANIE PRZYCZYN I SKUTKÓW POŻARÓW
W ZAKRESIE WYMAGAŃ TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Organizatorzy:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie oraz Państwowy Instytut Badawczy

Konferencja odbyła się w Poznaniu podczas MTP SAWO SECUREX 
w dniu 10 kwietnia 2014 roku – w godz. 10.30 – 14.00 w Centrum Kongresowym MTP 

Podczas konferencji poruszane były zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki
dochodzeń pożarowych w odniesieniu do case studi zdarzeń, w których przyczyną powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru były nieprawidłowości techniczno-budowlane.

Poniżej kilka zdjęć:

foto2

foto1-poznan