Aktualności

2016.08.01 NOWE WZORY CERTYFIKATÓW

Od Lipca 2016 ALFASEAL wprowadza nowe wzory certyfikatów:

Certyfikat Szkolenia ALFASEAL

Zapraszamy firmy/osoby, które dotychczas nie odbyły szkolenia z naszych systemów.

Szkolenia są bezpłatne w Państwa lokalizacji.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o wiodących rozwiązaniach
w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej.