ALFA COLLAR

ALFA COLLAR

Kołnierz ogniochronny

Kołnierz ALFA COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

 ETA Europejska Aprobata Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Aprobata Techniczna: ETA 15/0626

Deklaracja właściwości użytkowych: DoP AGSO-7

Certyfikat zgodności:  1121-CPR-JA5087

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA:

Kołnierz ogniochronny ALFA COLLAR wymiary i odporność ogniowa

Treść zgodna z TDS EW_3.5

ALFA COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

 

Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję drewnianą lub z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości min 12,5mm

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

Stalowa obudowa kołnierza wyposażona jest w specjalny zamek służący do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze.

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną ALFA FR MASTIC.

Kołnierz ALFA COLLAR nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
Przy długotrwałym przechowywaniu, zaleca się trzymanie w pomieszczeniach zamkniętych.
Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: