ALFA FIREFOAM PREMIUM

ALFA FIREFOAM PREMIUM

Pianka ogniochronna

Klasa odporności ogniowej: max EI 120

  • Materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1
  • Reakcja na Ogień: B-s 1, d0
  • Wydajność wersji pistoletowej: do 46 litrów piany
  • Wydajność wersji wężykowej: do 39 litrów piany
  • Zawór nieprzywierający pianki

Piana ogniochronna ALFA FIREFOAM PREMIUM jest ciężko zapalną, poliuretanową, jednoskładnikową pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną oraz zapewnia elastyczność montowanych elementów. Utwardzona pianka jest półsztywna, odporna na wilgoć i gnicie oraz  temperaturę od -40°C do +80°C. Jest odporna na starzenie, lecz nie na promieniowanie UV.

Redukuje ciepło oraz hałas.

 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0005

Deklaracja właściwości użytkowych AGSO-8

Certyfikat zgodności (pl)

Karta charakterystyki

Karta TDS Produktu

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0005

Certyfikat Zgodności 0843-CPR-0290

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępności zabezpieczenia pożarowego przegrody z kablami

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA
(POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE)

klasyfikacja ogniowa przejście kabli przez ścianę

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

właściwości piany przeciwpożarowej

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM jest przeznaczona do uszczelniania:

  • przejść rur stalowych i miedzianych,
  • pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych

 

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM przywiera do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Pianka może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5°C do 30°C.

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3.

PRZYGOTOWANIE PRAC

Powierzchnie muszą być solidne, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne elementy i zwilżyć powierzchnię wodą przed użyciem. Dodatkowo użycie podkładu z wełny mineralnej, zwiększa stabilność. Należy posiadać w pobliżu wszystkie części gotowe do złączenia. Idealna temperatura do pracy to +20°C. Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzane w letniej wodzie. Uwaga: Nigdy nie należy podgrzewać powyżej +50°C z uwagi na możliwość wybuchu pojemnika. Pojemniki, które są zbyt ciepłe, np. pozostawione latem w samochodzie, mogą być ochłodzone w zimnej wodzie, ale nie wolno nimi wstrząsać! Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzane w letniej wodzie.

montaż pianki pistoletowej ALFA FIREFOAM PREMIUM

montaż piany wężykowej

Na opakowaniu podano datę przydatności.

Jeśli podano datę produkcji, okres przydatności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.  Idealna temperatura przechowywania to pomiędzy +10°C a +20°C. Pojemnik musi być przechowywany pionowo z dala od źródła ciepła i zimna.

ile sztuk piany w opakowaniu a ile na palecie

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: