ALFA FR BOARD A

ALFA FR BOARD A

Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy 1mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło, w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne.

 

Karta Techniczna TDS

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0502, ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 3/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA – ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

Treść zgodna z TDS PK_1.17

Płyta ALFA FR BOARD A  jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść p.poż. pojedynczych rur niepalnych
    lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

2. Dociąć płytę ALFA FR BOARD A do odpowiedniego rozmiaru.

3. Umieścić płytę ALFA FR BOARD A w otworze/szczelinie.

4. W przypadku rur niepalnych:

a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min. 50kg/m3 (dokładne parametry patrz tabela parametrów zabezpieczania rur niepalnych)

b) wszystkie szczeliny pomiędzy instalacjami oraz połączenie przegrody z wełną mineralną uzupełnić farbą ogniochronną ALFA FR COAT A wg rysunków.

5. W przypadku dylatacji należy pokryć szczelinę pomiędzy przegrodą a wełną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A z zakładką na przegrodę min 10mm.

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: