ALFA FR BOARD A

ALFA FR BOARD A

Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy 1mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło, w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne.

 

ETA Europejska Ocena Techniczna (instalacje)

ETA Europejska Ocena Techniczna (dylatacje)

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych (instalacje) 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych (dylatacje)

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0502, ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 3/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA – ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

Treść zgodna z TDS EW 1.18

Płyta ALFA FR BOARD A  jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść p.poż. pojedynczych rur niepalnych
    lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

2. Dociąć płytę ALFA FR BOARD A do odpowiedniego rozmiaru.

3. Umieścić płytę ALFA FR BOARD A w otworze/szczelinie.

4. W przypadku rur niepalnych:

a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min. 50kg/m3 (dokładne parametry patrz tabela parametrów zabezpieczania rur niepalnych)

b) wszystkie szczeliny pomiędzy instalacjami oraz połączenie przegrody z wełną mineralną uzupełnić farbą ogniochronną ALFA FR COAT A wg rysunków.

5. W przypadku dylatacji należy pokryć szczelinę pomiędzy przegrodą a wełną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A z zakładką na przegrodę min 10mm.

 

DETALE ROZWIĄZAŃ

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: