ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT A

Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne. Produkt stosowany jest w połączeniu z płytą z wełny mineralnej o gęstości min 150kg/mi grubości min 60mm w przypadku przejść instalacyjnych gęstości min 50kgmw przypadku dylatacji. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0502, ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 2/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

TABELA PARAMETRÓW DLA ZABEZPIECZENIA RUR NIEPALNYCH

Treść zgodna z TDS PK_1.18

Farba ALFA FR COAT A jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

  • Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
  • Dociąć płytę z wełny mineralnej o gęstości min 150 kg/m3 do odpowiedniego rozmiaru.
  • Umieścić płytę z wełny w otworze/szczelinie.

 

W przypadku rur niepalnych:

a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min 50kg/m3 (dokładne parametry patrz tabela parametrów zabezpieczania rur niepalnych)

b) pomalować płytę z wełny mineralnej oraz część izolacji farbą ogniochronną ALFA FR COAT A wg wytycznych z rysunków.

 

Zużycie  ALFA FR COAT A do malowania płyty z wełny mineralnej:

1L = 0,8 m2  lub 1 m2  = 1,25 L

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności określony na produkcie.

 

Przy kontakcie ze skórą, zmyć produkt wodą przed jego zaschnięciem.
Po dostaniu się produktu do oczu natychmiast przemyć wodą.
Jeżeli dolegliwości nie ustąpią skonsultować się z lekarzem.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: