ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT A

Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne. Produkt stosowany jest w połączeniu z płytą z wełny mineralnej o gęstości min 150kg/m3 i grubości min 60mm w przypadku przejść instalacyjnych gęstości min 50kgm3 w przypadku dylatacji. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

 

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Klasyfikacja Ogniowa: 01367/18/N00NZP

Klasyfikacja Ogniowa: 01307/18/Z00NZP

Europejska Ocena Techniczna: …………

Certyfikat Zgodności ITB: nr ………..

Deklaracja właściwości użytkowych: nr  ……

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Farba ALFA FR COAT A jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść p.poż. pojedynczych rur niepalnych
    lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

2. Dociąć płytę z wełny mineralnej o gęstości min 150 kg/m3 do odpowiedniego rozmiaru.

3. Umieścić płytę z wełny w otworze/szczelinie.

4. W przypadku rur niepalnych:

a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min 50kg/m3 (dokładne parametry patrz tabela parametrów zabezpieczania rur niepalnych)

b) pomalować płytę z wełny mineralnej oraz część izolacji farbą ogniochronną ALFA FR COAT A wg wytycznych z rysunków.

5. W przypadku dylatacji należy pokryć wełnę mineralną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A z jednej strony przegrody. Wykonać zakładkę na przegrodę min 10mm wg rysunku.

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: