ALFA FR COAT I

ALFA FR COAT I

Pęczniejąca farba ogniochronna

ALFA FR COAT I jest jednoskładnikową farbą pęczniejącą przeznaczoną do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Farba zabezpiecza przechodzące instalacje do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia).

 

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Klasyfikacja Ogniowa:  01367/18/N00NZP

Europejska Ocena Techniczna: 

Certyfikat Zgodności ITB: …..

Deklaracja właściwości użytkowych:  ….

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

 

TABELA PARAMETRÓW DLA ZABEZPIECZENIA RUR NIEPALNYCH

Farba ALFA FR COAT I przeznaczona jest do zabezpieczanie rur niepalnych
w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego.

 

Ściany elastyczne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 125mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości min 12,5mm.

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

  1. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
  2. Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczania.
  3. Przestrzeń dookoła rury wypełnić zaprawą cementową lub wełną mineralną równo z licem przegrody.
  4. Pokryć rurę farbą ALFA FR COAT I warstwą o odpowiedniej grubości i długości wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych.
  5. Pomalować wypełnienie otworu (wełnę mineralną/zaprawę cementową) farbą ablacyjną ALFA FR COAT A zachodząc na powierzchnię przegrody wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych;  w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: