ALFA FR EJ SEAL

ALFA FR EJ SEAL

Wypełniacz elastyczny

  • odporność ogniowa do EI 120
  • montaż w ścianach i stropach
  • łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi
  • duża elastyczność
  • odporność na trudne warunki atmosferyczne

Elastyczny wypełniacz szczelinowy ALFA FR EJ SEAL składa się z różnych grubości niepalnych pianek z warstwami materiału pęczniejącego na bazie grafitu. Podczas pożaru materiał zwiększa swoją objętość wytwarzając piankę ogniochronną wypełniającą szczelinę. ALFA FR EJ SEAL zapewnia dużą elastyczność ze względu na swoją strukturę. Maksymalna zdolność ruchu systemu to 7,5%.

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Klasyfikacja ogniowa: 01307/18/Z00NZP
Deklaracja właściwości użytkowych: ……

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY, KLASYFIKACJA OGNIOWA

Uszczelnienie ogniochronne szczelin i dylatacji ppoż. w ścianach i stopach o odporności ogniowej EI 120 do szerokości szczeliny 50mm.

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego, murowaną lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3

  1. Powierzchnia szczeliny przed montażem musi być czysta, sucha i wolna od kurzu.
  2. Dobrać odpowiedni rozmiar uszczelniacza w zależności od szerokości szczeliny.
  3. Ścisnąć wypełniacz elastyczny ALFA FR EJ SEAL i włożyć go w szczelinę tak, by materiał pęczniejący przylegał do przegrody.
  4. Pozostałą przestrzeń szczeliny wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3.
  5. ALFA FR EJ SEAL powinien być umieszczony po dowolnej stronie ściany lub stropu, zlicowany z przegrodą.

 

DETALE ROZWIĄZAŃ 

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: