ALFA FR MASTIC

ALFA FR MASTIC

Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. Masa skutecznie wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelności i izolacyjności o klasie odporności ogniowej EI 120 i EI 240. (szczegóły wg dokumentów zgodności).

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 1/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA (RURY NIEPALNE)

Treść zgodna z TDS PK_1.12

Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:

  • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
  • Zabezpieczania ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
  • Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

A. PRZYGOTOWANIE

  1. Nie należy stosować masy ALFA FR MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
  2. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

 

B. APLIKACJA

  1. W otworze umieścić podkład z wełny mineralnej o gęstości min 40kg/m3 na głębokość zgodną z Klasyfikacją Ogniową.
  2. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą ALFA FR MASTIC na głębokość zgodną z Klasyfikacją Ogniową.
  3. Zaizolować rurę od przegrody wełną mineralną o gęstości min 37kg/m3, długości i grubości wskazanej w Klasyfikacji Ogniowej w zależności od średnicy rury.

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Termin przydatności określany jest na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: