ALFA FR MASTIC

ALFA FR MASTIC

Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. Masa skutecznie wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelności i izolacyjności o klasie odporności ogniowej EI 120 i EI 240. (szczegóły wg dokumentów zgodności).

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0696 wydanie 1
Klasyfikacja Ogniowa: nr 01367/18/N00NZP
Deklaracja właściwości użytkowych: nr ….

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

….

Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:

  • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
  • Zabezpieczanie ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
  • Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

A. PRZYGOTOWANIE

  1. Nie należy stosować masy ALFA FR MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
  2. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

B. APLIKACJA

  1. …………

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +30°C.

Termin przydatności określany jest na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: