ALFA FR MASTIC

ALFA FR MASTIC

Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. Masa skutecznie wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelności i izolacyjności o klasie odporności ogniowej EI 120 i EI 240. (szczegóły wg dokumentów zgodności).

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych:

AGSO – 1/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA (RURY NIEPALNE)

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA – ZAKRES ZASTOSOWANIA (KABLE)

Treść zgodna z TDS PK_1.11

Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:

 • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
 • Zabezpieczania ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
 • Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

A. PRZYGOTOWANIE

 1. Nie należy stosować masy ALFA FR MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
 2. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

 

B. APLIKACJA

 1. W otworze umieścić podkład z wełny mineralnej
  o gęstości min. 40kg/m3 na głębokość zgodną z Klasyfikacją Ogniową.
 2. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą
  ALFA FR MASTIC na odpowiednią głębokość zgodną z Klasyfikacją Ogniową.
 3. Zaizolować rurę od przegrody wełną mineralną
  o gęstości min 37kg/m3, długości i grubości wskazanej w Klasyfikacji Ogniowej w zależności od średnicy rury.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: