ASTRO PILLOW X SERIES

ASTRO PILLOW X SERIES

Poduszka ogniochronna

  • Odporność ogniowa do 120 min
  • Montaż w ścianach i stropach
  • Prosta instalacja bez użycia specjalnych narzędzi/umiejętności
  • Montaż bez konieczności użycia masy uszczelniającej

 

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z wytrzymałego, poddanego specjalnej obróbce, włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych  i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniejących). Materiał pęczniejący, podczas pożaru, wystawiony na działanie wysokiej temperatury, rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu i gorących gazów.

 

Europejska Aprobata Techniczna ETA

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat zgodności (ang)

Certyfikat zgodności (pl)

TDS producenta

TDS Karta techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0046
Certyfikat zgodności 1121-CPR-JA5016
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępności poduszek ogniochronnych

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

klasyfikacja ogniowa przejście instalacji elektrycznych przez przegrodę oddzielenia pożarowego, zabezpieczone poduszkami

Pęczniejące poduszki ogniochronne służą stworzeniu trwałej lub tymczasowej ochrony przeciwogniowej konstrukcji ścian  w miejscach przejść instalacyjnych; świetnie się sprawdzają w uszczelnianiu koryt i kanałów kablowych, które przenikają przez struktury ognioodporne. Idealne w centralach telefonicznych, pomieszczeniach komputerowych lub innych, w których często zmieniane jest okablowanie.

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

Trzy dostępne rozmiary poduszek ognioochronnych ASTRO PILLOW X SERIES  pozwalają dopasować poduszki odpowiednio do rozmiaru otworu.

Przed montażem należy potrząsnąć poduszką tak, aby wypełnienie poduszki równomiernie się rozłożyło. Umieścić wymaganą ilość poduszek w otworze dookoła elementów dodając mniejsze poduszki w miejscach, gdzie konieczne jest wypełnienie małych przestrzeni.

Upewnić się, że wszystkie szczeliny i przestrzenie są wypełnione.

sposób montażu poduszek ogniochronnych w ścianie oraz w stropie

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: