CHARFLAME

CHARFLAME

Farba ogniochronna do stali

  • do zabezpieczanie wewnętrznych konstrukcji stalowych
  • odporność ogniowa: do R90 dla belek i słupów o profilu otwartym oraz do R30 dla profili zamkniętych
  • dostępność: opakowanie 25kg
  • kolory: biały

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

 

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0146

Certyfikat zgodności

Deklaracja właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść zgodna z TDS EW_2.2

Farba CHARFLAME jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowych (APEO), przeznaczoną do zabezpieczania ogniochronnego wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Jej celem jest utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku.

 

zabezpieczenie przeciwpożarowe stali farbą pęczniejącą

Przygotowana powierzchnia stalowa musi być czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą uniemożliwić prawidłową przyczepność powłoki CHARFLAME do gruntu.

Powłoka jest dostarczana w stanie gotowym do użytku. Bezpośrednio przed nałożeniem powłokę należy dokładnie wymieszać mechanicznie.

Zalecanym sposobem nakładania jest natrysk bezpowietrzny, chociaż można również użyć pędzla lub wałka do małych powierzchni lub napraw.

Czyścić samą wodą i nigdy nie używać rozpuszczalnika.

W warunkach środowiskowych typu Y powłokę CHARFLAME można uszczelnić za pomocą warstwy nawierzchniowej określonej w aprobacie ETA.

Uszczelnienie musi być pełne i powłoka reaktywna CHARFLAME musi być całkowicie sucha i utwardzona przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Chronić powłokę CHARFLAME przed silnymi podmuchami wiatru i wysokimi temperaturami podczas nakładania, aby uniknąć szybkiego i nieprawidłowego schnięcia. W takich warunkach zaleca się małe powłoki. Czas schnięcia zależy od temperatury atmosferycznej, temperatury stali i występującego ruchu powietrza.

Kolejne nałożenie warstwy jest zalecanie następnego dnia.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10 – 30°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: