INTU FR SLEEVE

INTU FR SLEEVE

Wkład ogniochronny

Wkład ogniochronny INTU FR INSLEEVE składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz z metalowej kasety w kształcie pierścienia z blachy zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

 

Karta Techniczna TDS

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna:
w trakcie opracowania
Deklaracja właściwości użytkowych:
DoP 3/2019
Certyfikat stałości właściwości użytkowych

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA

 

 

 

Treść zgodna z TDS EW_1.12

INTU FR INSLEEVE służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego. Do montażu wewnątrz rury.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Dobrać rozmiar kołnierza do średnicy rurociągu.
2. Wsunąć kołnierz do wewnątrz rurociągu.
3. Szczeliny i ubytki wokół rury wypełnić zaprawą cementową.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: