INTU FR WRAP

INTU FR WRAP

Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne INTU FR WRAP wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

 

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Raporty z badań:

 • ETA-18/0593
 • LZP03-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP04-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP07-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP10-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP12-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP14-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP16-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP17-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP18-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP32-02580/16/Z00NZP/e
 • LZP42-02580/16/Z00NZP/e

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ ILOŚĆ WKŁADÓW

opaski pęczniejące ogniochronne

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Opaski  INTU FR WRAP służą do ogniochronnego zabezpieczania przejść rur  z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE,  PXE/AL/PEX, PE-RT/AL/PE-RT,  PP-R/AL/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

 • zabezpieczenie rur palnych
 • odporność ogniowa do 240 minut
 • dostępność: od 32 mm do 200 mm
 • wysoki stopień pęcznienia
 • idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową lub żelbetową,
o minimalnej gęstości 1700kg/m3.


Ściany elastyczne:
  

Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych
po obydwu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości 12,5mm.

schemat opaski ALFA UNIWRAP

Opaskę umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: