ALFA MASTIC Uszczelniająca masa ogniochronna

Alfa_Mastic-5-PW-200
 • Odporność ogniowa do 240 minut
 • Dostępność: kartusz 310ml i 600ml
 • Kolory: biały
 • Montaż w ścianach i stropach
 • Posiada właściwości ognioszczelne, gazoszczelne, dymoszczelne
 • Produkt trwale elastyczny
 • Gęstość 1,56-1,60 kg/m3

 

OPIS

Ogniochronna masa akrylowa ALFA MASTIC skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur
i kabli w przejściach instalacyjnych, szczeliny i dylatacje w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

ALFA MASTIC to pęczniejąca masa uszczelniająca, która rozszerza się pod wpływem wysokiej temperatury, tworząc szczelną barierę dla ognia, dymu i gazu.

Szerokość i głębokość uszczelnienia zależy od zastosowania.

W miejscach o dużej wilgotności powietrza i szczelinach o dużej ruchomości, należy zastosować ALFA FLEXI MASTIC.

 

Masa ALFA MASTIC jest przeznaczona do uszczelniania:

 • przejść rur stalowych i miedzianych
 • przejść rur stalowych i miedzianych
 • przejść  rur w izolacji z kauczuku syntetycznego
 • przejść  pojedynczych kabli i wiązek kablowych
 • przejść kanałów wentylacyjnych
 • szczelin i dylatacji

w ścianach lub stropach wykonanych z ścian G/K, cegły, betonu, żelbetu.

DANE TECHNICZNE:

Stan Produkt gotowy do użytku, na bazie akrylu
Gęstość 1,56-1,60 kg/m3
Temperatura zapłonu Nie dotyczy
Całkowite utwardzenie 3 do 5 dni w zależności od grubości i temperatury
Elastyczność Niska do średniej, 12,5%
Zachowanie termiczne 0,845W/m2 (± 3%) głębokość ±20mm
Przechowywanie Co najmniej 12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach w temp. od 5 do 30 Co
Zgodność Produkt nadaje się do stosowania z większością materiałów, ale nie powinien być stosowany w bezpośrednim kontakcie z materiałami bitumicznymi
Ograniczenia Produkt nie powinien być stosowany w obszarach wilgotnych
Kolor biały
Dostępność Kartusz 310 ml, opakowanie 600 ml

 

MONTAŻ

1. PRZYGOTOWANIE

a) Nie należy stosować masy ALFA MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C

b) Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

c) ALFA MASTIC to produkt na bazie wody. W sytuacjach, kiedy zachodzi  ryzyko korozji, elementy korodujące w wodzie, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone zanim zostaną zamontowane.

d) Aby zagruntować powierzchnie w płytach G/K, krawędzie mogą być nawilżone, ewentualnie można rozcieńczyć ALFA MASTIC z wodą

e) W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania typu uszczelnienia (jednostronne/dwustronne; poziome/pionowe), typu konstrukcji, elementów przejścia oraz wymaganej wartości EI. Należy postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu

2. APLIKACJA

a) Minimalna szerokość uszczelnienia to 10mm. Należy upewnić się, że uszczelniana luka jest wystarczająco szeroka, aby zmieścić wymagany podkład. Jako podkład zaleca się stosować wełnę mineralną

b) Przyciąć podkład tak, aby ciasno wchodził w lukę oraz wszedł na odpowiednią głębokość.

c) Wypełnić szczelinę masą ALFA MASTIC na wymaganą głębokość (dla typu uszczelnienia / typu konstrukcji / elementów przejścia / wymaganej wartości EI)

3. WYKOŃCZENIE

a) Wykończyć szpachelką lub nożem.

b) ALFA MASTIC może być malowany większością farb emulsyjnych i ftalowych.

 

Przykładowy montaż:

Wypełnianie szczelin Mastic_Cartridge_3-PW-200
Wypełnianie dylatacji Alfa_Mastic-5-PW-200
Zabezpieczanie rur Mastic_Cartridge_4_RC4-nazwa200
DOSTĘPNOŚĆ
Pojemność Kolor
310ml biały
600ml biały
VIDEO
W trakcie opracowania.

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0186, ETA 14/0187

Certyfikat zgodności 0843-CPR-0178

Deklaracja właściwosci użytkowych DoP AGSO-2

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501