ALFA UNIWRAP L Taśma ogniochronna

ALFA UNIWRAP L Taśma ogniochronna
 • Odporność ogniowa do 120 minut
 • Dostępność: rolka 10m i 25 m, szerokość 60mm i 100mm
 • Możliwość zastosowania przy dużych średnicach
 • Łatwa do cięcia
 • Wysoki stopień pęcznienia
 • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

 

OPIS

Taśma ogniochronna  ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140oC) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

ZASTOSOWANIE:

Taśma ALFA  UNIWRAP L może być stosowana dla rur z tworzywa sztucznego (PVC, PP, HDPE, PP STABI). Możliwe jest zabezpieczanie również rur stalowych, w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-flex, przechodzących przez strop lub ścianę.

 • Zabezpieczenie rur palnych oraz niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-Flex
 • Odporność ogniowa do 120 minut
 • Dostępność: rolka długości 10, 25 lub 50 metrów; szerokości: 60mm i 100mm
 • Możliwość zastosowania przy dużych średnicach
 • Łatwa do cięcia
 • Wysoki stopień pęcznienia
 • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

MONTAŻ 

Przygotować odpowiednią długość taśmy (odciąć z rolki).

Umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

alfa_uniwrap_l_montaz

DOSTĘPNOŚĆ

ALFA_UNIWRAP_L_DOSTEPNOSC_01.09.2017

KLASYFIKACJA OGNIOWA ORAZ ZUŻYCIE TAŚMY

Zużycie taśmy jest zależne od klasy odporności ogniowej przegrody, średnicy oraz materiału rury wg poniższej tabeli.

 

RURY PALNE

alfa_uniwrap_l_rury_palne

 

RURY NIEPALNE W IZOLACJI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNGO

alfa_uniwrap_l_rury_niepalne_w_izolacji_palnej

 

 

 

VIDEO

W trakcie opracowania.

ZGODNOŚĆ

Aprobata techniczna ITB: AT-15-9761/2016
Krajowy Certyfikat Zgodności ITB: 020-UWB-2512/W
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: KDWU-1/2017