ALFA UNIWRAP S Opaska ogniochronna

ALFA UNIWRAP S Opaska ogniochronna
  • Zabezpieczenie rur palnych
  • Odporność ogniowa do 120 minut
  • Dostępność: od 32 mm do 200 mm
  • Wysoki stopień pęcznienia
  • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

 

OPIS

Opaski ogniochronne ALFA UNIWRAP S wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140oC) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

 

ZASTOSOWANIE:

Opaski ALFA UNIWRAP S mogą być stosowane dla rur z tworzywa sztucznego (PVC, PP, HDPE), przechodzących przez strop lub ścianę.

  • Zabezpieczenie rur palnych
  • Odporność ogniowa do 120 minut
  • Dostępność: od 32 mm do 200 mm
  • Wysoki stopień pęcznienia
  • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

 

MONTAŻ

SCHEMAT OPASKI:

alfa_uniwrap_s_opaska_rzut

1 – wkład pęczniejący;

2 – torebka z folii z PE;

3 – taśma samoprzylepna;

4 – szerokość opaski;

5 – długość opaski.

Opaskę należy założyć na rurę i wsunąć wewnątrz przegrody.
Pozostałą szczelinę uzupełnić zaprawą ogniochronną ALFA MORTAR lub dowolną zaprawą mineralną.

alfa_uniwrap_s_montaz

DOSTĘPNOŚĆ

alfa_uniwrap_s_dostepnosc

KLASYFIKACJA OGNIOWA:

ALFA_UNIWRAP_S_KLASYFIKACJA_OGNIOWA

VIDEO

W trakcie opracowania.

ZGODNOŚĆ

Aprobata techniczna ITB: AT-15-9761/2016

Krajowy Certyfikat Zgodności ITB: 020-UWB-2512/W

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: KDWU-1/2017