ASTRO PUTTY Firestop mastic

zaslepka
  • Odporność ogniowa do 240 min
  • Wszystkie otwory przez podłogi i ściany działowe muszą być zabezpieczone przeciwogniowo, aby zapobiec przedostaniu się ognia, dymu i gorących gazów.
  • Zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów z budynku poprzez zawarcie go w źródle pochodzenia.
  • Zachowania integralności dróg ewakuacji z budynku
  • Zachowanie różnicy ciśnień między ścianami działowymi i kanałami wentylacyjnymi.
  • Nadaje się do ścian lub instalacji w stropach
ABOUT

 

Astroflame Putty jest masą (szpachlą) pęczniejącą, która nadaje się do barier przeciwpożarowych do 4 godzin.

 

Bariera przeciwpożarowa pozostaje elastyczna pozwalając na termiczne i mechaniczne ruchy przez ściany/otwory podłogi.

Nadaje się do następujacych przejść:

PVC, kauczuk i zbrojone minerały lub niezbrojone kable.

 

Astro Putty jest dostarczane w 1 kg. tubach.

 

Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami.

Okulary, odzież ochronna, rękawice są zalecane podczas stosowania tego produktu.

Wszelkie odpadki po użyciu są uznane za bezpieczne w normalnych temperaturach i dlatego uznaje się je jako bezpieczne odpady przemysłowe.

Należy przestrzegać lokalne/krajowe ustawodawstwa dotyczące utylizacji odpadów.

Przechowywać w chłodnym, suchym zamkniętym pomieszczeniu. Idealna temperatura przechowywania pomiędzy 10 a 30oC

 

Zastosowanie

ASTRO PUTTY nadaje się do wypełniania szczelin wokół rur i kabli.  Jego elastyczność pozwala na użycie go wokół skomplikowanych i nieregularnych elementów.  W zależności od grubości uszczelnienia uzyskuje się maksymalnie odporność ogniową do 4 godzin

INSTALLATION

Wyczyścić materiał sypki i ciała obce na kablu oraz w otworze.

Usunąć papier zwalniający i nałóż kit mocno wokół kabla do wymaganej głębokości i szerokości.

 

Delikatnie przeciągnąć kabel przez otwór i ukształtować nierówności do powierzchni ściany upewniając się, że nie ma żadnych szczelin widocznych gołym okiem.

Sprawdzić jakość wykonania bariery

TYPES

OPAKOWANIE  1KG

KOLOR: CZERWONY

DOCS
Karta montażu – PDF
VIDEOVIDEO
CONGRUITY

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 1366-3

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-2.

Badania akustyczne zgodnie z normą EN 10140 do 65dB.