Firestop mortar ASTRO MORTAR

asrto_mortar_01
  • Klasa odporności ogniowej: do EI 240.
  • Opakowanie: worek 20 kg.
  • Kolor: biały.
  • Montaż w ścianach i stropach.
  • Czas utwardzania: 45-60 minut

 

 

 

ABOUT
Zaprawa ASTRO MORTAR jest suchą mieszanką siarczanu wapnia, składająca się z nieorganicznych wypełniaczy obo­jętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, zaprawa staje się łatwa do mieszania oraz uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach i stropach. Szczególną cechą zaprawy ASTRO MORTAR jest fakt, że może ona być ponownie wykorzystana nawet po upływie 2 godzin poprzez ponowne zmieszanie z niewielką ilością wody, w razie potrzeby co 30 minut, eliminując w ten sposób ryzyko potencjalnego zmarnowania materiału.

Zastosowanie

Zaprawa ASTRO MORTAR jest przeznaczona do uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach lub stropach wykona­nych z cegły, betonu, żelbetu.

INSTALLATION
W celu nałożenia zaprawy należy zmieść wszelkie materiały leżące luzem z wewnętrznej powierzchni szczeliny oraz otaczających ją obszarów. W zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej, należy osiągnąć wymaganą grubość uszczelnienia. W tym celu należy wykonać  szalunek. Jednakże materiał łatwopalny trzeba usunąć po minimum 48 godzinach od ukończenia nakładania uszczelnienia.

3:1
55mm uszczelnienie: 63 kg na m2
75mm uszczelnienie: 85 kg na m2

2:1
55mm uszczelnienie: 61 kg na m2
75mm uszczelnienie: 83 kg na m2

Zamontuj szalunek w uszczelnianym otworze

 asrto_mortar_02

Dokładnie wymieszaj zaprawę z wodą, w odpowiednich proporcjach

 asrto_mortar_03

Wypełnij otwór, zaprawą

 asrto_mortar_04

Wygładź powierzchnie uszczelnianego otworu

 asrto_mortar_05

ZALECENIA DOTYCZĄCE MIESZANIA
Przedstawione poniżej proporcje mieszania mają jedynie wartość przybliżoną. Rzeczywiste ilości wymagane do uzyskania odpowiedniej konsystencji winny zostać określone w przeważających warunkach środowiskowych.

TYPES
Worki o pojemności 20 kg Artykuł nr: AFFC

VIDEO

 

W trakcie opracowywania.

CONGRUITY
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 1366-3
Klasyfikacja pożarowa do EN13501-2
Badania akustyczne zgodnie z normą EN 10140 do 48dB
Przepuszczalność powietrza do EN 1026 do 600Pa.
Zgodność z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8107-2009