FR Expanding Foam ALFAFOAM FR

asrto_hpe_01
  • Klasa odporności ogniowej: EI 120
  • Montaż w ścianach i stropach
  • Testowany w ścianie G/K
  • Chroni przed ogniem, dymem i gazem
  • Do uszczelnienia przejść palnych i niepalnych
  • Uszczelnienie kabli i wiązek telekomunikacyjnych
  • Wysoki współczynnik rozszerzenia 20:1

Masa pęczniejąca ASTRO HPE produkowana jest na bazie grafitu, który mocno pęcznieje pod wpływem ognia, tworząc szczelną barierę

ABOUT ASTRO HPE jest wysokoprężną masą uszczelniającą, na bazie grafitu, pęczniejąca masa uszczelniająca, która rozszerza się pod wpływem ognia chroniąc przepusty, w tym także rury i kable. Utrzymuje również spójność wykonania izolacji uszczelnienia. Masa uszczelniająca uszczelnia od dymu, gazu i powietrza. Na skutek pożaru produkt pęcznieje i wywiera ciśnienie na otaczające podłoża prowadząc do zamknięcia przepustu.

Zastosowanie

Masa uszczelniająca jest przeznaczona do stosowania we wszystkich typach przepustów przez ściany i podłogi, gdzie szczelność i izolacja musi zostać zachowana. Nadaje się również do stosowania w nieregularnych aplikacjach. Testowany na lekkich ścianach działowych (płyta gipsowa).

Do uszczelniania palnych i niepalnych przepustów – włącznie z rurami metalowymi, PVC, HDPE i ABS.
Nadaje się do stosowania na ściany, beton, cegłę i płyty gipsowe.
Uszczelnienie rur palnych do 125mm. (2 godz. szczelności i izolacji).
Nadaje się do uszczelnienia małych, średnich i dużych kabli, wiązek telekomunikacyjnych.
Może być stosowany do uszczelniania rur z izolacją Armaflex.
Może być stosowany w połączeniach liniowych – testowany do 20mm szerokości.
W celu osiągnięcia właściwej właściwości przeciwpożarowej, kieruj się wskazówkami na rurze / powinien być zachowany rozmiar szczeliny i głębokość wypełnienia.

INSTALLATION
Oczyść otwór z zabrudzeń i pyłu. asrto_hpe_02
Wypełnij otwór luźną wełną mineralną o gęstości min 80 kg / m³. asrto_hpe_03
Wykonaj uszczelnienie masą HPE z obu stron na głębokość minimum 25mm. Szerokość uszczelnienia zależy od średnicy rury. Patrz Tabela 1. asrto_hpe_04
Zamocz palec lub szpachlę w wodzie z detergentem i wygładź równą powierzchnie uszczelnienia. asrto_hpe_05

Wymagane wymiary uszczelnienia i zużycie

Średnica rury [mm]

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

Zużycie [ml]

Zużycie w opakowaniach  [310 ml] 

20

6

25

43

0,14

40

10

25

141

0,46

55

10

25

188

0,61

63

10

25

214

0,69

75

10

25

251

0,81

82

11

25

302

0,97

90

12

25

362

1,17

110

14

25

514

1,66

125

16

25

668

2,16

TYPES
Type Colour EI Art. No.
310 ml Szary 120 AFHPESG
VIDEO

CONGRUITY

Odporność ogniowa EN1366-3 El120, EN1366-4-EI120
Klasyfikacja pożarowa do EN13501-2
Przepuszczalność powietrza do EN1026 – 600Pa ISO 11600.