ZARZĄD

kk

Renata Głośniak
ASYSTENTKA ZARZĄDU
T – 022 498 7 498
Esekretariat@alfaseal.pl
M – 691-818-998Michał Szyjkowski
PREZES ZARZĄDU
T – 022 498 7 498
Ezarzad@alfaseal.pl