EXPANDER FR Lakier ogniochronny do drewna

 • do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych
  z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • klasa reakcji na ogień: B-s1, dO
 • po zastosowaniu lakieru wyrób pozostaje niezapalny,
  niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz
  nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku

 

OPIS

EXPANDER FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Jest barwy mleczne. Po naniesieniu na podłoże i wyschnięciu, tworzy przezroczystą bezbarwną powłokę. Pod wpływem działania wysokiej temperatury powłoka pęcznieje, tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Powłoka z wyrobu EXPANDER FR po wyschnięciu, powinna być pokrywana lakierem nitrocelulozowym CAPON, który jest ogólnodostępny w marketach budowlanych.

 

MONTAŻ
 1. Lakier dokladnie wymieszać przed użyciem! Preparat gotowy do użytku – nie rozcieńczać!
 2. Podłoże oczyścić, odtłuścić i odpylić z kurzu. Usunąć stare powłoki z farb i lakierów.
 3. lakier EXPANDER FR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna i materiałów drewnopochodnych o wilgotności względnej nieprzekraczającej 20 %.
 4. Lakier nanosić jedno lub dwukrotnie w ilości całkowitej co najmniej 350 kg/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% drugą warstwę można nakładać po 8 godzinach. Po naniesieniu ostatniej warstwy wyrobu EXPANDER FR i jej całkowitym wyschnięciu (nie krócej niż 24h), powierzchnie pokryć jednokrotnie lakierem nitrocelulozowym w ilości 110 g/m2 zgodnie z instrukcją stosowania.
 5. Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
 6. Stan techniczny powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń należy ubytki uzupełnić.

 

DOSTĘPNOŚĆ
Typ Artykuł
6kg SODD01
VIDEO
ZGODNOŚĆ

Aprobata Techniczna AT-15-6769/2011

Certyfikat zgodności nr 16/AT/2015

Deklaracja zgodności nr 1/2014

Atest higieniczny