ALFA FR BOARD Płyta ogniochronna

Alfa_Board_3_RC2-PW-logo-200
 •  Zastosowanie do dużych otworów w ścianach i stropach
 •  Odporność ogniowa do 240 minut.
 •  Nie ulega szkodliwemu działaniu oleju, grzybów, wilgoci i szkodników.
 •  Produkt odporny na warunki atmosferyczne.
 •  Nie zawiera chlorowca i azbestu.
 •  Wymiary płyt: 1200x600mm; grubość 50mm, 60mm.

 

 

OPIS

Płyta przeciwogniowa ALFA FR BOARD to płyta, z wełny mineralnej  o gęstości 160 kg/m3, pokryta jednostronnie lub obustronnie, akrylową farbą pęczniejącą ALFA COAT. Zastosowanie rodzaju płyty zależy od wymaganej odporności ogniowej oraz rodzaju przegrody. Zestaw (płyta+farba) przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania, w ścianach i stropach, przejść rur stalowych  i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z tworzyw sztucznych, kablami i kanałami wentylacyjnymi. W normalnych temperaturach płyta  i powłoka pozostają elastycznew stopniu umożliwiającym termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach. Oba produkty nie ulegają szkodliwym działaniom oleju, grzybów, wilgoci, szkodników ani warunków atmosferycznych. Nie zawierają chlorowca i azbestu. Dopuszcza się stosowanie farby ALFA COAT na niepomalowanych płytach z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości i gęstości.

 

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU:

• Farba ogniochronna ALFA COAT

• Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD

• Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA MASTIC

• Płyta z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 160kg/m3

• Otulina z wełny mineralnej o gęstości minimum 80kg/m3

 

ZASTOSOWANIE: 

Płyta ALFA FR BOARD i farba ALFA COAT przeznaczona jest do uszczelniania przejść instalacyjnych:

 • rur z tworzyw sztucznych
 • rur stalowych i miedzianych
 • rur w izolacji z kauczuku syntetycznego
 • pojedynczych kabli, wiązek i koryt kablowych
 • kanałów wentylacyjnych

w ścianach lub stropach wykona­nych z płyt G/K, cegły,  betonu, żelbetu.

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA:

Konstrukcja Instalacja

E Min.

EI Min.

Ściana gipsowa 2 x 50mm ALFA FR Board 1-S

120

120

Ściana beton/mur 1 x 60mm ALFA FR Board 2-S

240

90

Ściana beton/mur 2 x 60mm ALFA FR Board 2-S

240

180

Strop betonowy 1 x 60mm ALFA FR Board 2-S

120

90

Strop betonowy 2 x 60mm ALFA FR Board 2-S

180

180

 

„1-S” – płyta jednostronnie malowana

„2-S” – płyta dwustronnie malowana

 

MONTAŻ

1. PRZYGOTOWANIE

a) Upewnić się, że powierzchnia otworu jest wolna od wszelkich zabrudzeń.

b) Typ i ilość płyt ogniochronnych zależy od rodzaju przejścia, instalacji i odporności ogniowej.

c) Należy postępować zgodnie z instrukcjami w ETA.

d) Zmierzyć otwór i dociąć płytę.

e) Wszystkie krawędzie płyt mogą być pokryte za pomocą ALFA COAT lub ALFA MASTIC przed zamontowaniem. Zapewni to skuteczne zamocowanie uszczelnienia i zapewni pełną dymoszczelność.

 2. MONTAŻ

a) Włożyć odpowiednią ilość i grubość płyt do otworu – zgodnie z rysunkami w instrukcji montażu. W przypadku stosowania niepomalowanych płyt z wełny mineralnej, po włożeniu pomalować płytę tak, aby nie było prześwitów wełny mineralnej. Ilość malowań płyty z wełny mineralnej to minimum 2 razy w celu uzyskania wymaganej grubości warstwy suchej tj. 1mm.

b) Przy montowaniu pojedynczej warstwy płyt w ścianie płyty mogą być położone z jednej strony lub w środku.

c) Przy uszczelnianiu ścian szachtów, wykonanych z ścian G/K uszczelnienie należy wykonać tylko z jednej strony. Płyta od strony pomalowanej powinna być wystawiona w stronę przewidywanego źródła pożaru.

d) W ścianach G/K, płyta powinna być zamontowana pomalowaną stroną równo z licem ściany.

e) Przy montażu w stropie, płytę należy zamontować równo z licem stropu od spodu.

 

3. WYKOŃCZENIE

a) Wszelkie nieszczelności muszą zostać wypełnione za pomocą ALFA MASTIC z dwóch stron przegrody.

b) ALFA FR BOARD mogą być malowane większością farb emulsyjnych lub ftalowych.

 

ŚCIANA: STROP:
Alfa_Board_sciana-1 Alfa_Board_5_RC3_PW_1.0-200
Wymierzyć otwór.
Dociąć i dopasować płytę.
===
Wymierzyć otwór.
Dociąć i dopasować płytę.
====
Alfa_Board_4_RC2-loga-200 Alfa_Board_6_RC2_PW_1.0-200
Wypełnić nieszczelności. Wypełnić nieszczelności.

 

DOSTĘPNOŚĆ
Nazwa Typ Nr artykułu
Płyta FR BOARD 50 mm 1-S SOP022
Płyta FR BOARD 60 mm 1-S SOP023
Płyta FR BOARD 60 mm 2-S SOP024
FARBA COAT 8L 8L

 

„1-S” – płyta jednostronnie malowana

„2-S” – płyta dwustronnie malowana

 

VIDEO

W trakcie opracowywania.

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0188

Certyfikat zgodności 0843-CPR-0179

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501