Bariera ogniochronna ASTRO FS BLOCK

astro_fs_block_01
 • Odporność ogniowa 120 min.
 • Ściśliwy materiał do łatwiejszej instalacji.
 • Może być docinany do pożądanej długości.
 • Czerwona powłoka zapewnia łatwe rozpoznawanie.
 • Łatwy do dodania i usunięcia.
 • Kwadratowe krawędzie są łatwe do układania.
 • Może być stosowany z jednej strony.

 

 

OPIS
Fire Stop Block jest wyjątkowy, ściśliwy i wpełni pęczniejącą alternatywę dla poduszki przeciwpożarowej.
FS Blok mogą być dostarczane w wymiarze do 1 metra długości i mogą być docinane na wymiar na miejscu. Zapewnia to maksymalną elastyczność i minimalne marnotrawstwo.
Zastosowanie

Wszystkie otwory przez podłogi i ściany działowe muszą być zabezpieczone przeciwogniowo, aby zapobiec przedostaniu się ognia, dymu i gorących gazów.
Kluczowymi punktami dla pęczniejących produktów biernej ochrony przeciwpożarowej są:

 • Zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów z budynku poprzez zawarcie go w źródle pochodzenia.
 • Zachowania integralności dróg ewakuacji z budynku
 • Zredukowania strat lub uszkodzenia mienia od skutków ognia i dymu
 • Zachowania różnicy ciśnień między przegrodami i kanałami wentylacyjnymi

Materiał ten może być zastosowany wewnętrznie na różne przepusty elektryczne.

Zastosowanie

Prosta instalacja bez użycia specjalnych narzędzi lub umiejętności.
ASTRO CABLE BASKET SLEEVE mogą być montowane przed położeniem kabli
Pasują do standardowych rozmiarów korytek kablowych.

MONTAŻ
astro_fs_block_02Zagnij lub przytnij Fire Stop Block aby w miarę potrzeb pasował do przejść lub otworów.

Upewnij się, że Fire Stop Block jest ciasno zamocowany z minimum 10 % sprężaniem i że luki są wypełnione. Wszystkie elementy powinny być ściśle przylegać.

Fire Stop Block powinien być zamontowany tak, aby czerwona powłoka polietylenowa była widoczna dla łatwej identyfikacji.

Tam gdzie Fire Stop Block jest zastosowany w elementach metalowych lub z tworzywa sztucznego, uszczelniacz pęczniejący powinien być zastosowany do uszczelniania wszelkich luk wokół korytka.

DOSTĘPNOŚĆ
Typ Wymiary
1000x150x30 AFFSBLOCK
VIDEO

ZGODNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 1363-1:1999