ALFA COLLAR Kołnierz ogniochronny

ALFA_COLLAR_kolnierz_ogniochronny
  • Dostępne średnice: 32mm – 250mm
  • Klasa odporności ogniowej: EI 120 – EI 240

 

 

 

 

 

 

OPIS

ALFA COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego. Kołnierz składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym.

ZASTOSOWANIE:

Do uszczelniania przejść pojedynczych rur z tworzyw sztucznych wykonanych z PVC, PP, PE, HDPE.

MONTAŻ

Stalowa obudowa kołnierza wyposażona jest w specjalny zamek służący do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe, mocujące do przegrody.

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną ALFA MASTIC.

Dopasować kołnierz ALFA COLLAR do rury.

ALFA COLLAR instalacja 1 z 4

Spiąć kołnierz za pomocą zamka.

ALFA COLLAR instalacja 2 z 4

Użyć kołków stalowych do montażu kołnierza w przegrodzie.

ALFA COLLAR instalacja 3 z 4

Szczeliny wypełnić akrylową
masą ALFA MASTIC.

ALFA COLLAR instalacja 4 z 4

DETALE ROZWIAZAŃ:

ALFA_COLLAR_detale_2.8

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA:

ALFA_COLLAR_dostepnosc_2.8
VIDEO

W trakcie opracowania.

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna: ETA 15/0626

Deklaracja właściwości użytkowych: DoP AGSO-7

Certyfikat zgodności:  1121-CPR-JA5087