Акриловая противопожарная масса ALFA SEALANT

Alfa_SEALANT-2-PW-200
    • Уплотняет гибкие и жесткие конструкции
    • Отличный для швов и щелей

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ

Акриловая масса ALFA SEALANT используется для уплотнения щелей в гибких конструкциях и жестких конструкциях стен, а также для щелей и швов в жестких конструкциях потолков. Используется также для уплотнения соединительных швов и щелей конкретных опорных конструкций и подклада. Расширяющая масса ALFA SEALANT расширяется под воздействием высокой температуры, образуя герметичный защитный барьер. Максимально допустимая ширина шва/щели — 100 мм. Способность движения системы ALFA SEALANT составляет≤ 7,5%.

Применение:

Масса ALFA SEALANT предназначена для уплотнения:

  • щелей конструкций гибких и жестких стен
  • щелей конструкций гибких и жестки потолков
  • швов между жесткими конструкциями потолков
МОНТАЖ

1. Przed nałożeniem masy ALFA SEALANT należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

2. ALFA SEALANT to produkt  na bazie wody, dlatego w sytuacjach kiedy zachodzi  ryzyko korozji niektóre elementy metalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone zanim zostaną zamontowane.

4. Przy stosowaniu ALFA SEALANT w płytach G/K, krawędzie mogą być nawilżone, ewentualnie można rozcieńczyć ALFA SEALANT z wodą, aby zagruntować powierzchnie.

5. Przy stosowaniu ALFA SEALANT w pustych płytach stropowych, uszczelnienie przeciwpożarowe, określone jako  jednostronne, należy wyrównać uszczelnienie przeciwpożarowe po stronie podsufitki. Należy również upewnić się, że grubość betonu poniżej pustki jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej grubości zaprawy zgodnie z instrukcją instalacji. W przeciwnym razie, puste przestrzenie cylindryczne powinny zostać wypełnione wełną mineralną zwykle tej samej grubości co płyty stropowe. Ewentualnie uszczelnienie powinno zostać zamontowane zarówno po stronie stropu jak i podsufitki.

6. Upewnij się, że uszczelniana luka jest wystarczająco szeroka aby zmieścić wymagany podkład. W praktyce nie może to być mniej niż 10mm.

7. Przy montowaniu przytnij go tak, aby ciasno wchodził w lukę oraz wszedł na odpowiednią głębokość.

8. Wypełnij szczelinę ALFA SEALANT na wymaganą głębokość.

9. Wykończ szpachelką, pędzlem lub nożem.

10. ALFA SEALANT może być malowana większością farb emulsyjnych.

11. Przy uszczelnianiu ścian szachtowych z G/K, uszczelnienie wykonaj tylko z jednej strony, od strony zagrożenia pożarem.

 

KLASYFIKACJA PRZEGRÓD:

Przejście/rodzaj złącza i maksym. wymiary Instalacja min głęb. uszcz. i materiał podkł.
Ściany elastyczne ≤100 mm Konstrukcja z profili stalowych pokryta po obydwu stronach min 2 warstwy płyt o grubości 12,5 mm
Ściany sztywne
≤ 150 mm
Konstrukcja betonowa o min gęstości 650kg/m3
Stropy sztywne
≤ 150 mm
Konstrukcja betonowa o min gęstości 650kg/m3

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA:

TYP Instalacja Podkład Klasyfikacja
Uszczelnienie liniowe szczelin w elastycznych lub sztywnych konstrukcjach o grubośc ściany i≥100mm
Płyta GK/beton Min. 9 mm Wełna mineralna 20 mm, gęstość 40kg/m3 EI 90–V–X–F–W30
Min. 20 mm Pręt PE EI 120–T–X–F–W30
Uszczelnienie liniowe szczelin w elastycznych lub sztywnych konstrukcjach o grubości ściany ≥130mm
Płyta GK/beton Min. 15 Wełna mineralna Knauf Rocksilk 33, 15mm EI 120–V–X–F–W30
Min. 30 Arkusz tektury
Min 15 EI 120-V-X-F-W30EI 90-V-X-F-W30
Min 30 Pręt PE
Uszczelnienie w sztywnej konstrukcji stropu o grubości ≥150mm
Beton Min. 25 Wełna mineralna 25 mm, 40kg/m3 EI 120-H-X-F-W100
ВИДЫ
ТИП ЦВЕТ
310ml белый
VIDEO
В разработке.

НОРМЫ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0190

Certyfikat zgodności 0843-CPR-0181

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501