Противопожарная масса ASTRO INTU MASTIC

asrto_intu_01
  • Упаковка: 310мл и 600мл
  • Доступные цвета: белый
  • Степень огнестойкости: EI 120 – EI 240
  • Монтаж в стенах и потолках
  • Температура стеклования ниже -25°C
  • Уплотнение остается эластичным в диапазоне температур от -20°C до 70°C

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ

Акриловая масса ASTRO INTU MASTIC не содержит галогенов, асбеста и растворителей.  Масса имеет длительный срок хранения и имеет отличные звукоизоляционные свойства.

 

Применение:

Противопожарная акриловая масса ASTRO INTU MASTIC заполняет щели вокруг труб и кабелей в проходах систем и заполняет щели и швы в стенах и потолках, выполненных из кирпича, бетона, железобетона.

МОНТАЖ

Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.

Przed nałożeniem masy, należy oczyścić dokładnie powierzchnie od tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki, od tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

Przykładowy montaż:

Wypełnienie szczelin przy futrynach i drzwiach ppoż. oraz dylatacji

 asrto_intu_02

Wypełnienie szczelin przy montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych

 asrto_intu_03

Wypełnienie szczelin przy montażu kołnierzy i opasek ogniochronnych

 asrto_intu_04
ВИДЫ
Opakowanie Kolor
310ml Biały
600ml Biały
VIDEO

НОРМЫ

Badania ogniowe zgodnie z EN13501-1

Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 14/0050

Certyfikat zgodności 1121-CPR-JA5015

Deklaracja właściwości użytkowych DoP 1121-CPR-JA5015