DANE TELEADRESOWE

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.


Ul. Kineskopowa 1
05-500, Piaseczno
Budynek A
Polska
NIP: 1231274821

Biuro czynne jest: Pon.-Pt. w godz. 8.00-16.00

Tel: (48 22) 498 7 498
Faks: (48 22) 357 81 47
E-mail: sekretariat@alfaseal.pl


BANK:
Alior Bank S.A.
Nr rachunku:
35 2490 0005 0000 4530 9171 7705


REGON 146464893
Nr KRS 0000450101

Kapitał zakładowy: 2 887 550,00 zł

Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego