О КОМПАНИИ

Organizacja grupy:

Lokalizacje:

Badania, certyfikacja:

Export:

My poza Polską

Czym się wyróżniamy?

Nasze produkty posiadają wiele dokumentów potwierdzających wysoką skuteczność w postaci raportów z badań odporności ogniowej oraz uzyskanych aprobat  technicznych.