DELIVERY GROUPS

Warunki dostawy:
Grupa dostaw A - powyżej 4000,00 zł netto transport gratis
Grupa dostaw B - płatne wg indywidualnej kalkulacji kosztów