ALFA COLLAR

ALFA COLLAR

Kołnierz ogniochronny

Kołnierz ALFA COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

 

 ETA Europejska Aprobata Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Aprobata Techniczna

ETA 15/0626

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP AGSO-7

Certyfikat zgodności

1121-CPR-JA5087  

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA:

Kołnierz ogniochronny ALFA COLLAR wymiary i odporność ogniowa

Treść zgodna z TDS EW_3.6

ALFA COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.  

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję drewnianą lub z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości min 12,5mm  

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3  

Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną ALFA FR MASTIC.

 

 

DETALE ROZWIĄZAŃ

Kołnierz ALFA COLLAR nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Przy długotrwałym przechowywaniu, zaleca się trzymanie w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: