ALFA FIREFOAM PREMIUM

ALFA FIREFOAM PREMIUM

Pianka ogniochronna

Klasa odporności ogniowej: max EI 120

  • Materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1
  • Reakcja na Ogień: B-s 1, d0
  • Wydajność wersji pistoletowej: do 46 litrów piany
  • Wydajność wersji wężykowej: do 39 litrów piany
  • Zawór nieprzywierający pianki

 

Piana ogniochronna ALFA FIREFOAM PREMIUM jest ciężko zapalną, poliuretanową, jednoskładnikową pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną oraz zapewnia elastyczność montowanych elementów. Utwardzona pianka jest półsztywna, odporna na wilgoć i gnicie oraz  temperaturę od -40°C do +80°C. Jest odporna na starzenie, lecz nie na promieniowanie UV.

Redukuje ciepło oraz hałas.

 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0005

Deklaracja właściwości użytkowych AGSO-8

Certyfikat zgodności (pl)

Karta charakterystyki

Karta TDS Produktu

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0005

Certyfikat Zgodności 0843-CPR-0290

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępność pianka przeciwpożarowa

 

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA (RURY NIEPALNE)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

właściwości pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM

 

Treść zgodna z TDS PW_3.4

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM jest przeznaczona do uszczelniania:

  • przejść rur stalowych i miedzianych,
  • pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych

 

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM przywiera do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Pianka może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5°C do 30°C.

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3.

PRZYGOTOWANIE PRAC

Powierzchnie muszą być solidne, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne elementy i zwilżyć powierzchnię wodą przed użyciem. Dodatkowo użycie podkładu z wełny mineralnej, zwiększa stabilność. Należy posiadać w pobliżu wszystkie części gotowe do złączenia. Idealna temperatura do pracy to +20°C. Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzane w letniej wodzie. Uwaga: Nigdy nie należy podgrzewać powyżej +50°C z uwagi na możliwość wybuchu pojemnika. Pojemniki, które są zbyt ciepłe, np. pozostawione latem w samochodzie, mogą być ochłodzone w zimnej wodzie, ale nie wolno nimi wstrząsać! Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzane w letniej wodzie.

przygotowanie i aplikacja piany przeciwpożarowej

sposób montażu piana ALFA FIREFOAM

Na opakowaniu podano datę przydatności.

Jeśli podano datę produkcji, okres przydatności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.  Idealna temperatura przechowywania to pomiędzy +10°C a +20°C. Pojemnik musi być przechowywany pionowo z dala od źródła ciepła i zimna.

opakowania zbiorcze ALFA FIREFOAM PREMIUM

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: