ALFA FR BOARD

ALFA FR BOARD

Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m3 pokryta  jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą. Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy od wymaganej odporności ogniowej oraz rodzaju instalacji. Zestaw (płyta+farba) przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzyw sztucznych, rur stalowych, miedzianych, kabli i kanałów wentylacyjnych w ścianach i stropach. W normalnych temperaturach płyta  i powłoka pozostają elastyczne w stopniu umożliwiającym  termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach. Oba produkty nie ulegają szkodliwym działaniom oleju, grzybów, wilgoci oraz szkodnikom. Nie zawierają chlorowca oraz azbestu. Produkt dostępny w formie gotowej płyty ogniochronnej ALFA FR BOARD lub jako farba ALFA COAT do zastosowania z płytami z wełny mineralnej o gęstości min 160kg/m3.

 • Zastosowanie do dużych otworów w ścianach i stropach
 • Odporność ogniowa do 240 minut
 • Nie ulega szkodliwemu działaniu olejów, grzybów, wilgoci i szkodników
 • Nie zawiera chlorowca i azbestu
 • Wymiary płyt: 1200x600mm; grubości: 50mm, 60mm

 

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU:

 • Farba ogniochronna ALFA COAT
 • Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD
 • Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA MASTIC
 • Płyta z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 160kg/m3
 • Otulina z wełny mineralnej o gęstości minimum 80kg/m3

 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0188

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat zgodności (ang)

Certyfikat zgodności (pl)

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0188
Certyfikat zgodności 0843-CPR-0179
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępność zabezpieczenia przeciwpożarowego kabli i wiązek płytą ogniochronną

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA
(POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE)

klasyfikacja ogniowa tras kablowych zabezpieczonych płytą ALFA FR BOARD

Płyta ALFA FR BOARD i farba ALFA COAT przeznaczone są do uszczelniania przejść instalacyjnych:

 • rur z tworzyw sztucznych
 • rur stalowych i miedzianych
 • rur w izolacji z kauczuku syntetycznego
 • pojedynczych kabli, wiązek i koryt kablowych
 • kanałów wentylacyjnych

w ścianach lub stropach wykona­nych z ścian G/K, cegły,  betonu, żelbetu.

 

Ściany elastyczne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości min 12,5mm

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

 

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

 

Maksymalne wymiary otworu:

ŚCIANY – [wysokość x szerokość]: 1200  x 2400 [mm]

STROPY – 1200  x 2400 [mm]

montowanie ALFA FR BOARD przy instalacjach elektrycznych

1. PRZYGOTOWANIE

a) Upewnić się, że powierzchnia otworu jest wolna od wszelkich zabrudzeń.

b) Typ i ilość płyt ogniochronnych zależy od rodzaju przejścia, instalacji i odporności ogniowej.

c) Należy postępować zgodnie z instrukcjami w ETA.

d) Zmierzyć otwór i dociąć płytę.

e) Wszystkie krawędzie płyt mogą być pokryte za pomocą ALFA COAT lub ALFA MASTIC przed zamontowaniem. Zapewni to skuteczne zamocowanie uszczelnienia i zapewni pełną dymoszczelność.

 

2. MONTAŻ

a) Włożyć odpowiednią ilość i grubość płyt do otworu – zgodnie z rysunkami w instrukcji montażu.
W przypadku stosowania niepomalowanych płyt z wełny mineralnej, po włożeniu pomalować płytę tak, aby nie było prześwitów wełny mineralnej. Ilość malowań płyty z wełny mineralnej to minimum 2 razy w celu uzyskania wymaganej grubości warstwy suchej tj. 1mm.

b) Przy montowaniu pojedynczej warstwy płyt w ścianie płyty mogą być położone z jednej strony lub
w środku.

c) Przy uszczelnianiu ścian szachtów, wykonanych z ścian G/K uszczelnienie należy wykonać tylko z jednej strony.
Płyta od strony pomalowanej powinna być wystawiona w stronę przewidywanego źródła pożaru.

d) W ścianach G/K, płyta powinna być zamontowana pomalowaną stroną równo z licem ściany.

e) Przy montażu w stropie, płytę należy zamontować równo z licem stropu od spodu.

 

3. WYKOŃCZENIE

a) Wszelkie nieszczelności muszą zostać wypełnione za pomocą ALFA MASTIC z dwóch stron przegrody.

b) ALFA FR BOARD mogą być malowane większością farb emulsyjnych lub ftalowych.

 

przekrój przez ścianę z instalacją elektryczną i zabezpieczeniem przeciwpożarowym przegrody

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: