ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT A

Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

 

ETA Europejska Ocena Techniczna (instalacje)

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (instalacje)

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja Właściwości Użytkowych

AGSO – 2/2019

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS PK_2.1

Farba ALFA FR COAT A jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.

2. Dociąć płytę z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3 do odpowiedniego rozmiaru.

3. Umieścić płytę z wełny w otworze/szczelinie.

W przypadku rur niepalnych:

a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min. 37kg/m3 (dokładne parametry w tabeli parametrów zabezpieczania rur niepalnych)

b) pomalować płytę z wełny mineralnej oraz część izolacji farbą ogniochronną ALFA FR COAT A wg wytycznych z rysunków.

 

 

TABELA PARAMETRÓW DLA ZABEZPIECZENIA RUR NIEPALNYCH

 

Orientacyjne zużycie ALFA FR COAT A do malowania płyty z wełny mineralnej: 1,7kg/m2 – dla grubości warstwy suchej 1mm.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: