ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT A

Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

 

ETA Europejska Ocena Techniczna (instalacje)

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (instalacje)

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0502, ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 2/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

według ALFA FR COAT I.

Treść zgodna z TDS PK_2.1

Farba ALFA FR COAT A jest przeznaczona do:

  • zabezpieczenia przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach
  • zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

  1. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
  2. Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczania, jednak jeśli jest taka potrzeba można dodać wody.
  3. Przestrzeń dookoła kabli i koryt kablowych wypełnić płytą ogniochronną ALFA FR BOARD A (lub płytą z wełny mineralnej pomalowanej farbą ALFA FR COAT A) równo z licem przegrody.
  4. Pokryć kable farbą ALFA FR COAT I warstwą o odpowiedniej grubości i długości wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych oraz kabli.
  5. Pomalować wypełnienie otworu (wełnę mineralną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A, zaprawę farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I) zachodząc na powierzchnię przegrody wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych oraz kabli.

Orientacyjne zużycie ALFA FR COAT A do malowania płyty z wełny mineralnej: 1,7kg/m2 – dla grubości warstwy suchej 1mm.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: