ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT A

Ablacyjna farba ogniochronna

Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych. W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne. Produkt stosowany jest w połączeniu z płytą z wełny mineralnej o gęstości min 150 kg/m3 i grubości min 60 mm w przypadku przejść instalacyjnych oraz gęstości min 50 kg /m3 w przypadku dylatacji. W sprzedaży dostępne są również gotowe/pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

• klasa odporności ogniowej do EI 240
• do stosowania w ścianach i stropach

 

ETA Europejska Ocena Techniczna (instalacje)

ETA Europejska Ocena Techniczna (dylatacje)

Deklaracja właściwości użytkowych (dylatacje).

Deklaracja właściwości użytkowych (instalacje)

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (instalacje)

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (dylatacje)

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0502, ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 2/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

Farba ablacyjna ALFA FR BOARD A jest przeznaczona do zabezpieczenia przejść p.poż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych, zabezpieczenia kabli elektrycznych wraz z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I oraz zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach i ścianach.

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 600 kg/m3.

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową.

  1. Oczyść powierzchnie otworu oraz instalacje z tłuszczu i innych zanieczyszczeń
  2. Dotnij płytę z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3 do odpowiedniego rozmiaru. Płyta powinna być grubości min. 60 mm oraz być pomalowana jednostronnie farbą ALFA FR COAT A na grubość minimum 1 mm
  3. Umieść płytę z wełny mineralnej w otworze/szczelinie

 

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: