ALFA FR COAT I

ALFA FR COAT I

Pęczniejąca farba ogniochronna

ALFA FR COAT I jest jednoskładnikową farbą pęczniejącą przeznaczoną do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych oraz kabli elektrycznych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną.
Farba zabezpiecza przechodzące instalacje do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia).

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja Właściwości Użytkowych

AGSO – 4/2019

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

TABELA PARAMETRÓW DLA ZABEZPIECZENIA RUR NIEPALNYCH

Treść zgodna z TDS PK_2.1

Farba ALFA FR COAT I przeznaczona jest do zabezpieczanie rur niepalnych w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego oraz kabli elektrycznych w korytach lub bez w ścianach oddzielenia pożarowego.

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 125mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości min 12,5mm.

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

 

  1. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
  2. Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczania, jednak jeśli jest taka potrzeba można dodać wody.
  3. Przestrzeń dookoła rury wypełnić zaprawą cementową lub wełną mineralną, przestrzeń dookoła kabli i koryt kablowych wypełnić płytą ogniochronną ALFA FR BOARD A (lub płytą z wełny mineralnej pomalowanej farbą ALFA FR COAT A) równo z licem przegrody.
  4. Pokryć rurę lub kable farbą ALFA FR COAT I o odpowiedniej grubości warstwy suchej i długości wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych lub kabli.
  5. Pomalować wypełnienie otworu (wełnę mineralną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A, zaprawę farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I) zachodząc na powierzchnię przegrody wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych lub kabli.

 

Orientacyjne zużycie ALFA FR COAT I – 1,5kg/m2 dla grubości warstwy suchej 1mm.

 

DETALE ROZWIĄZAŃ

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych;  w temperaturze od +5°C do +25°C. Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: