ALFA FR GRILLE

ALFA FR GRILLE

Pęczniejąca kratka ogniochronna

 • odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut
 • przepływ powietrza do 80%
 • maksymalne wymiary pojedynczej kratki:

okrągłe — Ø 400 [mm];

prostokątne – 600 x 600 [mm]

 

Przeciwpożarowe kratki ogniochronne ALFA FR GRILLE wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140oC. Pęczniejące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

 

 

 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

TDS Karta Techniczna  

 

ZGODNOŚĆ

Raporty z badań:

 • LZP01-02646/15/Z00NP — ściana
 • LZP02-02646/15/Z00NP — ściana
 • LZP01-01490/16/Z00NZP — ściana
 • LZP19-02580/16/Z00NZP — strop
 • LZP34-02580/16/Z00NZP – strop

 

DOSTĘPNOŚĆ, KLASYFIKACJA OGNIOWA (KRATKA PROSTOKĄTNA)

pęczniejące kratki przeciwpożarowe wymiary klasyfikacja ogniowa i dostępność  

DOSTĘPNOŚĆ, KLASYFIKACJA OGNIOWA (KRATKA OKRĄGŁA)

okrągła kratka pęczniejąca przeciwpożarowa wymiary klasyfikacja ogniowa  

Treść zgodna z TDS EW_2.12

Kratki ALFA FR GRILLE instaluje się w otworach wentylacyjnych w ścianach i stropach. Materiał pęczniejący w czasie pożaru wypełnia całkowicie otwór, zapobiega przedostaniu się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń.  

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3  

Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub żelbetową, o minimalnej gęstości 1700 kg/m3.  

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Maks. temperatura otoczenia:

— kratka okrągła EI60, EI120 – 70ºC

— kratka prostokątna EI60 – 70ºC

— kratka prostokątna EI120 – 35ºC

— kratka prostokątna EI240 – 70ºC

 1. Dobrać rozmiar kratki do wielkości otworu.
 2. Nałożyć niewielką ilość masy ogniochronnej (np. ALFA FR MASTIC) na kratkę wzdłuż jej krawędzi.
 3. Wcisnąć kratkę do otworu.
 4. Pozostałe szczeliny i ubytki uzupełnić masą ogniochronną (np. ALFA FR MASTIC).
 5. Zamocować osłony maskujące (np. ALFA ATG) po obu stronach przegrody za pomocą stalowych wkrętów.

  DETALE ROZWIĄZAŃ

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: