ALFA FR MASTIC

ALFA FR MASTIC

Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych.

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja Właściwości Użytkowych

AGSO – 1/2019

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS PK_2.1

Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:

  • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
  • Zabezpieczania ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
  • Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

 

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Masa ogniochronna ALFA FR MASTIC po utwardzeniu może być stosowana w zakresie temp. -30˚C ÷ +80˚C.

 

1. PRZYGOTOWANIE

a. Nie należy stosować masy ALFA FR MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.

b. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

2. APLIKACJA

a. W otworze umieścić podkład z wełny mineralnej o gęstości min. 40kg/m3 na głębokość zgodną z Klasyfikacją

Ogniową.

b. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą ALFA FR MASTIC na odpowiednią głębokość zgodną z Klasyfikacją

Ogniową.

c. Zaizolować rurę od przegrody wełną mineralną o gęstości min. 37kg/m3 z otuliną aluminiową, długości i grubości

wskazanej w Klasyfikacji Ogniowej w zależności od średnicy rury.

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Termin przydatności 18 miesięcy.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: