ALFA UNIWRAP L

ALFA UNIWRAP L

Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna  ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140oC) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych

Znak certyfikacji

Aprobata techniczna ITB

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9761/2016
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2512/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-1/2017

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępne taśmy przeciwpożarowe

(TS) – wersja z taśmą samoprzylepną

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA ORAZ ZUŻYCIE TAŚMY

Zużycie taśmy jest zależne od klasy odporności ogniowej przegrody, średnicy oraz materiału rury wg poniższej tabeli.

RURY PALNE

rury palne klasyfikacja ogniowa taśma zaciskowa p.poż.

 

RURY NIEPALNE W IZOLACJI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

klasyfikacja ogniowa taśma przeciwpożarowa rury kałczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść zgodna z TDS PW_1.24

Taśma  ALFA UNIWRAP L służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, HDPE, PP STABI) przez przegrody oddzielenia pożarowego. Możliwe jest zabezpieczanie również rur stalowych, w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-flex, przechodzących przez strop lub ścianę.

  • Zabezpieczenie rur palnych oraz niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-Flex
  • Odporność ogniowa do 120 minut
  • Dostępność: rolka długości 10, 25 lub 50 metrów; szerokości: 60mm i 100mm, bez lub z Taśmą Samoprzylepną (TS)
  • Możliwość zastosowania przy dużych średnicach
  • Łatwa do cięcia
  • Wysoki stopień pęcznienia
  • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3

Przygotować odpowiednią długość taśmy (odciąć z rolki).
Umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

jak zamontować taśmę przeciwpożarową

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: