ALFA UNIWRAP S

ALFA UNIWRAP S

Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne ALFA UNIWRAP S wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140oC) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych

Znak certyfikacji

Aprobata techniczna ITB

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9761/2016

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2512/W

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-1/2017

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ ILOŚĆ WKŁADÓW

dostępność ALFA UNIWRAP opaska, ilość wkładów

KLASYFIKACJA OGNIOWA

klasyfikacja ogniowa ALFA UNWIRAP opaska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść zgodna z TDS PW_1.23

Opaski ALFA UNIWRAP S służą do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur
z tworzyw sztucznych (PVC, PP, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

  • Zabezpieczenie rur palnych
  • Odporność ogniowa do 120 minut
  • Dostępność: od 32 mm do 200 mm
  • Wysoki stopień pęcznienia
  • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3

 

schemat opaski ALFA UNIWRAP

Opaskę umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

jak zamontować opaskę przeciwpożarową

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: