ASTRO PILLOW X SERIES

ASTRO PILLOW X SERIES

Poduszka ogniochronna

  • Odporność ogniowa do 120 min
  • Montaż w ścianach i stropach
  • Prosta instalacja bez użycia specjalnych narzędzi/umiejętności
  • Montaż bez konieczności użycia masy uszczelniającej

 

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z wytrzymałego, poddanego specjalnej obróbce, włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych  i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniejących). Materiał pęczniejący, podczas pożaru, wystawiony na działanie wysokiej temperatury, rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu i gorących gazów.

 

 

Europejska Aprobata Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

TDS producenta

TDS Karta techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna

ETA 14/0046

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:

1121-CPR-JA5016

Badania ogniowe zgodnie z normą

EN 13501

 

 

DOSTĘPNOŚĆ

dostępności poduszek ogniochronnych

KLASYFIKACJA OGNIOWA

klasyfikacja ogniowa przejście instalacji elektrycznych przez przegrodę oddzielenia pożarowego, zabezpieczone poduszkami

Treść zgodna z TDS EW_1.10

Pęczniejące poduszki ogniochronne służą stworzeniu trwałej lub tymczasowej ochrony przeciwogniowej konstrukcji ścian  w miejscach przejść instalacyjnych; świetnie się sprawdzają w uszczelnianiu koryt i kanałów kablowych, które przenikają przez struktury ognioodporne. Idealne w centralach telefonicznych, pomieszczeniach komputerowych lub innych, w których często zmieniane jest okablowanie.

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

Trzy dostępne rozmiary poduszek ognioochronnych ASTRO PILLOW X SERIES  pozwalają dopasować poduszki odpowiednio do rozmiaru otworu. Przed montażem należy potrząsnąć poduszką tak, aby wypełnienie poduszki równomiernie się rozłożyło. Umieścić wymaganą ilość poduszek w otworze dookoła elementów dodając mniejsze poduszki w miejscach, gdzie konieczne jest wypełnienie małych przestrzeni. Upewnić się, że wszystkie szczeliny i przestrzenie są wypełnione.

sposób montażu poduszek ogniochronnych w ścianie oraz w stropie

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: