CHARFLAME

CHARFLAME

Farba ogniochronna do stali

Farba CHARFLAME® charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na jej stosowanie zarówno na terenie malarni jak i na budowie. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gładką elastyczną powłokę, odporną na wibracje i odkształcenia.

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0146

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1219-CPR- 0097

Atest higieniczny nr 364/322/389/2015

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

Treść zgodna z TDS PK_2.7

Farba CHARFLAME® jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego do klasy R 15 – R 90 wewnętrznych konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

  • Farba CHARFLAME® nakładana może być na podłoże zabezpieczone antykorozyjnie dowolną uzgodnioną farbą epoksydową lub alkidową
  • Warstwa nawierzchniowa (wykańczająca) może być wykonana z dowolnej uzgodnionej farby poliuretanowej lub akrylowej.
  • Farba CHARFLAME® dostarczana jest w formie gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją starannie wymieszać mechanicznie.
  • Nie stosować w temperaturze niższej niż 5°C oraz przy wilgotności względnej przekraczającej 85%. Przed aplikacją należy upewnić się, że podłoże jest zagruntowane, suche i czyste.

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Powlekana stal musi być czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą uniemożliwić prawidłową przyczepność powłoki CHARFLAME® do gruntu.

 

GRUNTY: Grunt antykorozyjny określony w aprobacie ETA powinen być nakładany zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli stosowany jest grunt cynkowy, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych soli cynku na chronionej powierzchni. Wszelkie sole cynku należy całkowicie usunąć przed nałożeniem powłoki CHARFLAME®.

Okres trwałości wyrobu w zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy od jego daty produkcji w zależności od warunków przechowywania (produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 5 – 35°C).

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: