EXPANDER FR

EXPANDER FR

Lakier ogniochronny do drewna

  • do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
  • klasa reakcji na ogień: B-s1, dO
  • po zastosowaniu lakieru wyrób pozostaje niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku

 

Aprobata Techniczna

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Atest higieniczny

SDS Karta Charakterystyki

INSTRUKCJA

TDS Karta Produktu  

 

ZGODNOŚĆ

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1/2018

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 004-UWB-021

Atest higieniczny    

 

DOSTĘPNOŚĆ

Typ plastikowe wiadro 6kg

Artykuł nr SODD01

EXPANDER FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Jest barwy mlecznej. Po naniesieniu na podłoże i wyschnięciu, tworzy przezroczystą, bezbarwną powłokę. Pod wpływem działania wysokiej temperatury powłoka pęcznieje, tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Powłoka z wyrobu EXPANDER FR po wyschnięciu, powinna być pokrywana lakierem nitrocelulozowym CAPON, który jest ogólnodostępny w marketach budowlanych.

zabezpieczenie p.poż drewna

  1. Lakier dokładnie wymieszać przed użyciem. Preparat gotowy do użytku – nie rozcieńczać!
  2. Podłoże oczyścić, odtłuścić i odpylić z kurzu. Usunąć stare powłoki z farb i lakierów.
  3. Lakier EXPANDER FR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna i materiałów drewnopochodnych o wilgotności względnej nieprzekraczającej 20 %.
  4. Lakier nanosić jedno lub dwukrotnie w ilości całkowitej co najmniej 350 kg/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% drugą warstwę można nakładać po 8 godzinach. Po naniesieniu ostatniej warstwy wyrobu EXPANDER FR i całkowitym wyschnięciu (nie krócej niż 24h), powierzchnie pokryć jednokrotnie lakierem nitrocelulozowym w ilości 110 g/m2 zgodnie z instrukcją stosowania.
  5. Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
  6. Stan techniczny powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń należy uzupełnić ubytki.

 

  przykład zabezpieczenia ogniochronnego drewna spęczniała warstwa lakieru ogniochronnego na drewnie

Lakier przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10 – 30°C. Produkt należy transportować w sposób zabezpieczający opakowania przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: