EXPANDER FR

EXPANDER FR

Lakier ogniochronny do drewna

EXPANDER FR jest zawiesiną środków uniepalniających oraz dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Po naniesieniu na podłoże i wyschnięciu tworzy przezroczystą, bezbarwną powłokę.
Pod wpływem działania wysokiej temperatury powłoka pęcznieje, tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Powłoka z wyrobu EXPANDER FR po wyschnięciu, powinna być pokryta lakierem nitrocelulozowym.
Po zastosowaniu wyrób pozostaje niezapalny, niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku.

 

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Atest higieniczny

SDS Karta Charakterystyki

INSTRUKCJA

TDS Karta Produktu

ZGODNOŚĆ

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1/2018

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 004-UWB-021

Atest higieniczny

DOSTĘPNOŚĆ

Typ plastikowe wiadro 6kg

Artykuł nr SODD01

Wyrób EXPANDER FR jest przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych (płyt wiórowych, sklejki, płyt OSB, itp.), użytkowanych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. Produkt EXPANDER FR znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie obok wysokiej skuteczności zabezpieczania przeciwogniowego, niezbędny jest wygląd dekoracyjny stosowanych materiałów np. budownictwo komercyjne, kina, hotele, restauracje ,szkoły banki i inne budynki użyteczności publicznej. Zastosowanie:

 

  • drewno każdego rodzaju i materiały drewnopochodne o grubości co najmniej 10 mm i gęstości co najmniej 510 kg/m3

zabezpieczenie p.poż drewna

    1. Oczyść powierzchnię z tłuszczu, kurzu i brudu. Usuń stare powłoki z farb i lakierów. Zawiesinę EXPANDER FR dokładnie wymieszaj przed użyciem. Preparat jest gotowy do użytku – nie rozcieńczaj go!
    2. UŻYCIE. Zawiesinę EXPANDER FR nakładaj wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna i materiałów drewnopochodnych o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Powłokę nanoś jedno lub dwukrotnie w ilości całkowitej co najmniej 350 g/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia.
      W temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% drugą warstwę można nakładać po 8 godzinach. Po naniesieniu ostatniej warstwy wyrobu EXPANDER FR i jej całkowitym wyschnięciu (nie krócej niż 24h), powierzchnie pokryć jednokrotnie lakierem nitrocelulozowym w ilości 110 g/m2. Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i przy wilgotności
    3. SPRAWDZENIE. Stan techniczny powłoki sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń ubytki uzupełnić.

 

 

przykład zabezpieczenia ogniochronnego drewna spęczniała warstwa lakieru ogniochronnego na drewnie

Transportuj i przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +10 do +30°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: