FLEXI COAT

FLEXI COAT

Farba ogniochronna

ASTRO FLEXI COAT zapobiega  przedostawaniu się ognia, dymu i dźwięku. Produkt posiada do 120 minut odporności ogniowej. Masa odporna jest na działanie warunków atmosferycznych, szkodników oraz grzybów. Stanowi doskonałą ochronę przed niepożądanym działaniem wody, powietrza i dymu oraz posiada właściwości akustyczne. Masa ASTRO FLEXI COAT została opracowana do użytku z wełną mineralną o gęstości min 80kg/m3. Po wyschnięciu pozostaje wysoce elastyczna umożliwiając termiczne i mechaniczne ruchy struktury budynku.

 

Europejska Aprobata Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0048

Certyfikat zgodności 1121-CPR-JA5014

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

 

DOSTĘPNOŚĆ

rodzaj elastycznej farby pęczniejącej do dylatacji

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

klasyfikacja pożarowa dylatacji z elastyczną farbą pęczniejącą

 

 

 

 

 

 

 

Treść zgodna z TDS PW_1.6

ASTRO FLEXI COAT jest masą uszczelniającą na bazie akrylu stosowaną do tworzenia liniowego uszczelnienia szczelin w konstrukcji stropów. Zastosowanie systemu ASTRO FLEXI COAT to przywrócenie odporności ogniowej w szczelinach
i w połączeniach pomiędzy konstrukcjami sztywnymi.

 

STROPY SZTYWNE:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3

ZUŻYCIE NA 1m DYLATACJI

Przykładowe zużycie dla szczeliny 2cm w stopie – 0,006 opakowania ASTRO FLEXI COAT 10kg na 1mb  dylatacji.

 

  1. Zmierzyć wielkość otworu
  2. Dodać 10mm do zmierzonych wymiarów. Wełna mineralna powinna być docięta na wymiar, min 100mm grubości, gęstość min 80kg/m3
  3. Umieścić wełnę mineralną w pustą przestrzeń. Górna powierzchnia powinna leżeć 1mm poniżej poziomu podłoża.
    W razie potrzeby zainstalować wspornik (2 na 1200mm)
  4. Wypełnić pozostałą przestrzeń ASTRO FLEXI COAT.
  5. Po zainstalowaniu wykończona powierzchnia powinna być na równym poziomie z przegrodą.

 

przykład zastosowania elastycznej farby przeciwpożarowej do dylatacji

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +30°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: