INTU FR BRICK

INTU FR BRICK

Bloczek ogniochronny

Pęczniejący bloczek na bazie poliuretanu INTU FR BRICK do zabezpieczenia ogniochronnego. Podczas pożaru pęcznieje zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody oddzielenia pożarowego.
• klasa odporności ogniowej do EI 120
• szybki montaż
• uszczelnienia przejść mieszanych
• do średnich i dużych uszczelnień przejść ogniowych
• uszczelnienia przejść instalacyjnych przy często zmieniających się instalacjach przelotowych
• do stosowania w ścianach i stropach

 

Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-10/0431

Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Nr ZZ230-20180701

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:

0761-CPR-0187

 

DOSTĘPNOŚĆ

Bloczek ogniochronny INTU FR BRICK jest przeznaczony do zabezpieczania przejść instalacyjnych, kabli (oraz konstrukcji nośnych kabli), wiązek kablowych, rur metalowych, rur z tworzyw sztucznych, wiązek rur miedzianych Tubolit®Split. INTU FR BRICK jest stosowany w celu tymczasowego lub trwałego uzyskania odporności ogniowej ścian elastycznych, ścian sztywnych i stropów sztywnych.
Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 450 kg/m3.
Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 450 kg/m3.
Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć minimalną grubość 94 mm. Musi mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych lub drewnianą pokrytą z obu stron min. 2 warstwami płyt o grubości min. 12,5 mm lub min. jedną warstwą (min. grubość 25 mm).

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 30°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: