INTU FR COLLAR

INTU FR COLLAR

Kołnierz ogniochronny

Kołnierz INTU FR COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody. Kołnierze zapewniają ochronę do max EI 240 (szczegóły patrz dokumenty odniesienia).

 

Karta Techniczna TDS

 

ZGODNOŚĆ:

Raporty z badań:

 • LZP01-0258/16/Z00NZP z dnia 04.11.2016 – ściana
 • LZP04-0258/16/Z00NZP z dnia 06.12.2016 – ściana
 • LZP07-0258/16/Z00NZP z dnia 30.01.2017 – ściana
 • LZP10-0258/16/Z00NZP z dnia 27.02.2017 – ściana g/k
 • LZP12-0258/16/Z00NZP z dnia 23.03.2017 – strop
 • LZP14-0258/16/Z00NZP z dnia 22.05.2017 – ściana
 • LZP16-0258/16/Z00NZP z dnia 28.08.2017 – ściana
 • LZP17-0258/16/Z00NZP z dnia 18.09.2017 – ściana
 • LZP18-0258/16/Z00NZP z dnia 26.09.2017 – strop
 • LZP32-0258/16/Z00NZP z dnia 22.11.2017 – strop
 • LZP42-0258/16/Z00NZP z dnia 18.12.2017 – strop

 

Deklaracja właściwości użytkowych: DoP 2/2019

 

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

kołnierz ogniochronny klasyfikacja ogniowa

 

DOSTĘPNOŚĆ

typy kołnierz ogniochronny

Treść zgodna z TDS PW_1.13.2

INTU FR COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany elastyczne, ściany sztywne, stropy).

Stalowa obudowa kołnierza wyposażona jest w specjalny zamek służący do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze.

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.

Kołnierz INTU FR COLLAR nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
Przy długotrwałym przechowywaniu, zaleca się trzymanie w pomieszczeniach zamkniętych.

Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: