INTU FR EJ SEAL

INTU FR EJ SEAL

Wypełniacz elastyczny

  • odporność ogniowa do EI 120
  • montaż w ścianach i stropach
  • łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi
  • duża elastyczność
  • odporność na trudne warunki atmosferyczne

Elastyczny wypełniacz szczelinowy INTU FR EJ SEAL składa się z niepalnych pianek z warstwami materiału pęczniejącego na bazie grafitu. Podczas pożaru materiał zwiększa swoją objętość wytwarzając piankę ogniochronną wypełniającą szczelinę. INTU FR EJ SEAL zapewnia dużą elastyczność ze względu na swoją strukturę.

 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

ETA Europejska Ocena Techniczna

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna:
ETA-20/0330

Deklaracja właściwości użytkowych:
DoP 10/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:
1488-CPR-0865/W

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY, KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS PW_1.18

Uszczelnienie ogniochronne szczelin i dylatacji ppoż. w ścianach i stopach o odporności ogniowej EI 120 do szerokości szczeliny 50mm.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.  

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego, murowaną lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3

  1. Powierzchnia szczeliny przed montażem musi być czysta, sucha i wolna od kurzu.
  2. Dobrać odpowiedni rozmiar uszczelniacza w zależności od szerokości szczeliny.
  3. Ścisnąć wypełniacz elastyczny INTU FR EJ SEAL i włożyć go w szczelinę tak, by materiał pęczniejący przylegał do przegrody.
  4. Pozostałą przestrzeń szczeliny wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3.
  5. INTU FR EJ SEAL powinien być umieszczony po dowolnej stronie ściany lub stropu, zlicowany z przegrodą.

 

 

DETALE ROZWIĄZAŃ 

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: